Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 22

Sefi 1-й 1629-42.jpg

22 may

  • 1524 — Şah İsmayıl Xətai fot beydə.
  • 1762 — İsveç de Prussiya bə Hamburq mıqavilə imzo şodoydən.
  • 1766 — İstanbulo vırtı-vılo kardə buməlarzə bino beydə.
  • 1987 — dınyo ən zumandə tennisəkonədə qıləyni- Novak Cokoviş moəo bıə.
  • 1990 — Nıso( Ğiblə) iyən Xəremi (Kobəsoni) Yəmən omeydən bə ico, Yəmən Respublikə ofəyeydən.
  • 1992 — Bosniya de Hersoqovina, Xorvatiya de Sloveniya bə İMT uzv beydən.