Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 21

FIFA Logo (2010).svg

21 may

  • 1840 — Tojə Zelandiya çe inqiltərə kolonyə beydə.
  • 1851 — Avstraliyao ğızıl (tılə) oşko kardə beydə.
  • 1904 — Pariso FİFA təsis kardə beydə.
  • 1917 — Yolə Atlantao sutemon bino beydə.
  • 1930 — Moskvao Yuqoslaviya komunnist partiya lideron həbs kardə beydən.
  • 2003 — Əlcəzairo buməlarzə beydə, 2000-sə vey xonəxo mardeydə.