Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 20

Domodedovo həvo epərqo obey sə qətəşe

20 may

  • 526 — Suriyao 300 həzo xonəxo zəlzələ nəticədə həlok bıə.
  • 1851 — Kanadao iminə poçtə marka bə ruji ruşnə beşə.
  • 1900 — Fransao 1900-nə sori Tovıstonə Olimpiya Hənəkon start peqətəşe.
  • 1902 — Kuba İspaniyaku səyvonəti səşe bə dast.
  • 1921 — Almaniya de Çini diplomatikə əloğon dəbastəşe.
  • 1965 — Domodedovo həvo epərqo obey sə qətəşe.