Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 18

Vasko da Qama rəsedə bə Hindistoni Kalikut bəndəri

18 may

  • 1498 — Vasko da Qama rəsedə bə Hindistoni Kalikut bəndəri.
  • 1724 — Urusi imperatriça I Yekaterina tacnoə mərosim dəvoniyə beydə.
  • 1763 — Sutemon çe Monreal şəhri veynə hissə təmom volo kardeydə.
  • 1897 — İrlandiyavıj ənıvışt Brem Stokeri “Drakula novella” nəşr kardə beydə.
  • 1944 — Krımi tataron deportasiya bino beydə.
  • 1992 — Ermənistoni hərbiyə ğıvvon Laçıni səydən bə dast.