Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 17

Jak Şirak

17 may

  • 1497 — Vasko da Qama rəsedə bə Hindistoni dıyo kənon.
  • 1590 — Danimarkəvıj Anna çe Şotlandiya kraliçə beydə.
  • 1814 — Norveço iminə konstitusiya ğəbul kardə beydə.
  • 1877 — Çe Avstraliya Viktoriyan futboli liqa ofəyə kardə beydə.
  • 1932 — AİŞ (ABŞ)-i konqres çe Porto-Riko nomi dəqış kardeydə Puerto-Riko noydə.
  • 1940 — Dıminə Dınyo Mahrubə: Almaniya çe Belçika paytaxti- Brusseli işğol kardeydə.
  • 1995 — Jak Şirak çe Fransa perzident beydə.