Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 16

Endru Conson

16 may

  • 922 — Bulqari xanəti ğəbul kardışe dini-islom bənə devlət dini.
  • 1812 — 1806-1812-nə sorono bıə tırkə-urusə davo oroxnə Buxarest sülh mıqovilə dəbastə bıə.
  • 1868 — Bə AİŞ (ABŞ)-i prezideni Endru Consoni (şikilo) vəynə rost kardə bıə impiçment prosedura bəçəy xəy orəxəy.
  • 1929 — Hollivudo iminə Oskarə mıkofoti təqdimə mərosim dəvoniyə bedə.
  • 1943 — Varşava qettoədə pebə antifaşistə usyon hıtvoniyəbedə.
  • 1966 — Çini Kommunist Partiya elkəo "Mədəniyə İnqilobi" bino bınə "16 may elon” bəyon kardə bedə.
  • 2003 — Mərakeşi Kasablanka şəhro bıə terrorə akton nəticədə 33 xonəxo iyən 14 terroristədə 12 qıləyni həlok bedə.