Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 15

George III in Coronation edit.jpg

15 may

  • 1701 — İspaniya meresı səpe davo bino beydə.
  • 1800 — III Georq ıştə coni roxnedə i rujədə bəyo təşkil bıə dı qılə sui-qəsdiku.
  • 1858 — Londono esətnə Kral Opera Kə oko doə bıə.
  • 1929 — Klivlenddə, Klivlend klinikao bino bıə sutemonədə 123 nəfər mardə.
  • 1935 — Moskva Metropoliten bə istifodə doə bıə.
  • 1940 — Kaliforniyao iminə Mc Donald's restoron obıə.