Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 13

Thylacinus.jpg

13 may

  • 1830 — Ekvador səyvonəti səydə bə dast.
  • 1846 — Meksika-Amerika davo: Amerika bə Meksika mıhoribə elan kardeydə.
  • 1895 — Çilio futbolə federasiya təşkil kardə beydə.
  • 1930 — Oxonə vəhşiyə Tasmaniya vaq kıştə beydə.
  • 1966 — Rolling Stones qrupi "Paint it Black" albom bə ruji ruşnə beşeydə.
  • 1967 — Zakir Hüseyyin çe Hindistoni seminə prezident vıjniyə beydə.
  • 1981 — Roma Papası II İoann Pavelə sui-qəsd kardə beydə.