Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 12

Oscar II av Sverige by Gosta Florman, 1891.jpg

12 may

 • 1394 — Məlik Sərvər Caunpur mısılmonə kraləti binovırə noydə.
 • 1830 — Ekvador Respublika elan beydə.
 • 1873 — II Oskar çe İsveçi kral beydə.
 • 1935 — Çe Polyaki hərbi iyən siyasiyə xodim Jozef Pilsudski fot bıə.
 • 1949 — SSRİ Qərbiyə Berlini blokadaş rəsmən ohaştəşe.
 • 1950 — Tarzən Zamiq Əliyev moəo bıə.
 • 1954 — Ukrayna bə YUNESKO uzv bıə.
 • 1961 — İngiltərədə bo vıjqinə hıququyo mıəyyən bıə sinnə senz 21-ko bə 19-ə eğandə bıə.
 • 1993 — Estoniya bə Avropa Şura uzv bıə.
 • 1993 — Qırğızıstano sommilliyə valyuta bə dovriyə vadoə bıə.
 • 2008 — Çini Sicuan əyaləto qıniyə buməlarzə həxədə rəsmiyə məlumatiro, 70 000 nəfər həlok bıə, de tosə 400 000 insoni xəsorət səşe.