Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 11

11 may

  • 330 — Konstantinopolun (esətnəni İstanbul şəhri) binovırə noə bıə.
  • 1858 — Minnesota AİŞ-i (Amerkə İcoli Ştaton) 32-nə ştat beydə.
  • 1867 — Lüksemburq səyvonəti seydə bə dast.
  • 1906 — "Bakinski raboçi" rujnomə bino kardeydə nəşr bey.
  • 1911 — Nəriman Nərimanovi "Nadir şah" pyes bə təmşo noə beydə Naxçıvano qeneral Hüseyn xan Naxçıvanski kədə.
  • 1916 — Malazgirdo (Türkiyə) erməniyon ğətl kardeydən 2 həzo odəmi.
  • 1949 — İsrail bə İMT-i ( İcoli Milləton Təşkiloti) uzv beydə.