Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 10

Churchill portrait NYP 45063.jpg

10 may

  • 1497 — Ameriqo Vespuççi bə “Tojə Dınyo” nəvemon beşey.
  • 1824 — Londonədə Milli Qalereya bə odəmon dim oj bey.
  • 1940 — II Dınyo Canq: Vermaxt bə Belçika, bə Niderland iyən bə Lüksemburqa dəşey.
  • 1940 — Uinston Çörçill Çı Yolə Britaniya nəxos vəzir bey.
  • 1981 — Fransua Mitteran çı Fransa iminə sosilistə prezdent bey.
  • 1994 — Nelson Mandela çı Nısoə Afrika Respublika iminə siyodimə prezdent səçınyə bedə.
  • 2005 — Corc U. Buşi Tiflisədə ehandımonədə qılə erməni çəyış qumbaraş ğandışe.