Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 7

Jerusalem kotel mosque.jpg

7 Iyun

1099 — Qudsədə iminə Səlimə hərəkət bino bıə.

1498 — Xristofor Kolumb bə ıştə seminə səyahəti bino kardedə.

1654 — XIV Lüdovik çe Fransa kral bıə.

1892 — Bencamin Harrison Beyzbolə hənəkədə iştirak kardə iminə AİŞ prezidenti bıə.

1945 — Norveçi kral VII Haakon 5 sorə surguti bəpeşo de ıştə xıyzoni bə i vırə bə Osloy oqarde.

1967 — İsrail Şərqi* Qudsış işğal kardəşe.

2008 — Çe Avropa Futbolə çempionati startış kardə.