Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 6

Joseph Bonaparte (by Wicar).jpg

6 Iyun

1523 — Qustav Vasa İsveçi kral bıə.

1664 — Nuə Amsterdami nom dəyiş be bə Nyu-York.

1683 — İngiltərədə, Oksforddə dınyoədə iminə universitetə muzey obəy.

1808 — Napoleoni brə Jozef Napoleon İspaniya krali bıə.

1946 — Soveti ittifaq iyən Argentina araədə diplomatik əlaqon soxtə bin.

1950 — Türkiyədə Ərəbi zıvonədə əzon səribəton ğəbul bə.

1982 — İsrail de zori bə Livani ərazion dəşero bino kardedə.