Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 5

Sophia Loren L.A..jpg

5 Iyun

1257 — Çe Polşa şəhər Krakov şəhəri huquqonış ğəbul kardışe.

1832 — Parisi tələbon qıyam bino be.

1942 — Dıminə Dınyo Cfnqi ərəfədə AİŞ Bolqarıstan, Macarıstan iyən Rumıniyadə cfnqış elan kardışe.

1982 — Sofi Loren 17 ruj turmədə nıştə bəpeştə İtaliyaş tərk kardışe.

1998 — Openi Director Project ıştə rəsmi fəaliyyətış bino kardışe.

2006 — Serbiya çe Serbiya iyən Çernoqoriya dovlətə ittifaqiku ıştə mustəqiləti elan kardışe.