Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 4

Coat of arms of Tonga.svg

4 Iyun

1794 — Britaniya ğuvvon çe Haiti ısətnə paytaxt Port-o-Prinsşonışon bə dast səşone.

1940 — Moskvədə çe Dinamo klubi nuə stadioni okardemon dəvarde.

1970 — Tonqa çe Yolə Britaniyəku ıştə mustəqiləti bə dastış səşe.

1975 — Çe Britaniya parlamenti iclas iminə kərə televiziyadə jivəynə transliasiya be.

1977 — Çe Apple istehsal bıə iminə personal kompyuter bə vıjor beşe.

1989 — Pekində Tiananmen məydoniədə demokratiya piə tələbon de hukuməti əsqəron iyən tankon koməqi ğətl bin. In hadisə xəbə Çiniku bə kəno benışe.

1999 — İminə kərə çe «Worm. ExploreZip»i virus həzo-həzo kompyuterondə bə dim beşe.