Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 26

Elvis Presley promoting Jailhouse Rock.jpg

26 Iyun

1723 - Baku: Xəyli muhasirə iyən topon otəşi bəpeşo şəhər bə Rusi ğuvvon təslim be.

1819 - Velosiped bə ğeyd eqınye.

1945 – İbəynə Milləon Təşkilat soxtə be.

1975 - İndira Qandi Hindistanədə hukumətiş soxtışe.

1977 - Elvis Presli oxonə konsertış doşe.

1979 - Məhəmməd Əli ıştə boksə karyera orəxış elan kardışe.