Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 25

Michael Jackson in 1988.jpg

25 Iyun

1801 — Qahirədə çe fransə işğaləkə ğoşun bə turkiyə ğoşuni təslim be.

1861 — Sultan I Əbdulməcid fot be, Sultan I Əbduləziz Osmanlı imperator bıə.

1903 — Mariya Kyuri Parisi Universitetədə ıştə təqdim kardə tezisonədə iştə ofəyə kardə radio barədə votışe.

1923 — Mustafa Kamal Ataturk çe İzmiriku milləti vəkil səçınyəbe.

1950 — Şimoli Koreya ğoşun bə Niso Koreya hurəc kardışe. Çe Koreya canq bino be.

1991 — Sloveniya iyən Xorvatiya ıştə mustəqiləti elan kardışone.

1993 — Tansu Çillər çe Turkiyə iminə jenə sər nazir be.

2009 — Maykl Cekson fot be.