Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 24

Pablo picasso 1.jpg

24 Iyun

1645 — Çe Osmanlı ordu, İstanbuliku de 348 canqə iyən nəqliyyatə karabli bə Yunanıstanı Kritə səkur oməy.

1793 — Fransadə iminə respublika konstitusiya ğəbul be.

1859 — İsveçrəvıj Anri Dunan İtaliyadə çe Solferino canqi bəpeşo bə beynəlxəlq Qızılə xaçi soxte ğəror oməy.

1901 — Çe Pablo Pikasso əsəron iminə kərə numayiş bın.

1910 — Yaponiya Koreyəş istila kardışe.

1913 — Yunanıstan iyən Serbiya de Bolqarıstani ıştə əlaqonışon ləğv kardışone.

1938 — Çe Azərbaycani Respublika 2-nə Prezident Əbulfəz Elçibəy moədə bıə.