Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 23

Coat of arms of Moldova.svg

23 Iyun

1532 — I Fransız iyən VIII Henri aradə, bə imperator V Çarlza ziddi gizlə sazişi ğol kəşə be.

1565 — Turqut Rəis – çe Osmanli İmperiya canqi-dıyo donanma komandan Malta canqi vaxti fot be.

1691 — Çe Osmanli sultan II Süleyman fot bıə, II Əhməd çe Osmanli imperator mande.

1812 — Napoleon be Rusiya yuruşi bino kardışe.

1894 — Parisədə Beynəlxəlq Olimpiyə Komitə soxtə be.

1959 — Norveçədə qıley kurortə rayoni mehmanxanədə 34 kəs sute.

1991 — Moldova ıştə müstəqiləti elan kardışe.