Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 21

Flag of Greenland.svg

21 Iyun

1503 — Almaqulaği canqədə Şah İsmayıl Xətai çe Sultan Murad Ağqoyunlu səpe zəfər jəşe.

1633 — Qalileo Qaliley inkvizisiya məhkəmədə bumə kurə qarde barədə ıştə nəzəriyyəku imtina karde məcbur be .

1749 — Kanadadə çe Qalifaks şəhəri binovırə noə be.

1824 — Yunanıstani müstəqiləti canq: Misiri ğuvvon Egeyə dıyoədə səkur Psaraşon səşone.

1898 — AİŞ İspaniyaku Quamiş səşe.

1908 — Londonədə 200 həzo jen de vıjın iyən vıjınmandə huqon səy tələbi numayış kardışone.

2009 — Çe Danimarka navkonə müstəmləkə Qrenlandiya, ıştə müstəqiləti elan kardə.