Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 19

Emblem of Kuwait.svg

19 Iyun

1762 — Rusiya imperiya de Prussiya arada bə sulhə* müqavilə ğol kəşə bıə.

1862 — AİŞ-i Konqres AİŞ-i ərazisiədə qul oğəte ğadağan kardışe.

1910 — İminə dədon ruj Vaşinqtonədə ğeyd be.

1912 — AİŞ-də həşt saatə koy ruj ğəbul be.

1956 — Merilin Monro de Artur Milleri ixeyzon bin.

1961 — Küveyt Britaniyaku müstəqiləti səşe.