Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 18

Turgut Özal cropped.jpg

18 Iyun

1815 — Napoleon Bonapart Vaterlou canqədə bə İngilisi iyən Urrusi ğoşunon məğlub be.

1928 — Pilot Amelia Eirhart (Amelia Earhart) de ıştənpəri çe Atlantik okeanı səpe pərə iminə jen bıə.

1953 — Misirədə 74 sorə İngilisi mustəmləkəəti orəxə respublika elan bıə.

1979 — Çe Sovet İttifaqiı Kommunist Partiya rəhbər Leonid Brejnev iyən AİŞ-i prezident Cimmi Karter Vyanadə bə strateji silahlon kam karde dair müqavilə ğolışon kəşəşone.

1988 — Çe Türkiyə prezident Turqut Özal çe Ankara Atatürk İdman Saloniədə bə Qartal Dəmirağ nomədə sui-qəsdəkə silahə hrəci məruz mande.

2006 — Çe Qazaxıstani iminə süni peyk KazSat bə kosmos beşə.