Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 15

Joseph-Bonaparte.jpg

15 Iyun

1389 — Kosovo Canq: Osmanlı dovləti de Serbi iyən Bosniya kardə canqədə zəfərış jəşe.

1808 — Jozef Bonapart çe İspaniya kral elan be.

1836 — Arkanzas bənə AİŞ-ı 25-nə ştati ğəbul be.

1864 — Amerika Vətəndaşə* Canq: Virciniyadə çe Peterzburq şəhəri mühasirə bino be.

1896 — Yaponiyə tarixədə ən zununə sunami nəticədə 22 həzo odəm marde.

1944 — Dıminə Dınyo Canq: Çe İspaniya canqi ərəfədə AİŞ-i ğuvvon bə Saypa dəşin.

1994 — Çe İsraili iyən Vatikani aradə diplomatik əlaqon soxtə bin.

1997 — Azərbaycanədə Milli Qurtuluşə ruj.