Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 14

CheHigh.jpg

14 Iyun

1900 — Amerika İbəynə Ştaton Havayə səkuronışon bə ıştə ərazi umjən kardışone.

1907 — Norveçədə jenon sədo doy huquqışon səşone.

1928 — Çe Kuba inqilabçi Ernesto Çe Gevara (Ernesto Ché Guevara) - əslən Argentinavıj, moədə bıə (m. 1967).

1937 — Pensilvaniya fləqi ruji bənə rəsmi ştatə idi qeyd kardə iminə AİŞ ştati be.

1951 — İminə ticari kompyuter UNIVAC I təqdim karfə be.

1964 — Nelson Mandela ta bə marde məhkum kardə bıə.

1982 — Çe Argentina ğoşun Falklandə səkuronədə bə Yolə Britaniya təslim bıə.