Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 13

KimCampbell.jpg

13 Iyun

1550 — Çe Memar Sinani əsər, Süleymaniyyə Məciti binovrə bino bıə.

1871 — Labradorədə zununə vavaz bə 300 kəsi marde səbəb be.

1934 — Adolf Hitler de Mussolini İtaliyadə vindemon dəvordınişone.

1961 — Turkiyə: Bə Almaniyaya ko kardəkəson vığande əsason soxtə protokoli ğol kəşə bıə. İminə ko kardəkəson qrup 24 İyunədə de poyizi bə ro dəqınyə.

1993 — Kim Kempbel (Kim Campbell), Çe Kanada iminə jenə sər nazir bıə.

2000 — Bə Papa II İohan Paveli (Ioannes Paulus) sui-qəsd karde qoroş qətə bıə iyən İtaliyadə turmədə bıə Mehmet Ali Ağca, bə Turkiyə oqırdonyəbə.

2002 — Əfqanıstanədə ənənəynə Loya Cirga Məclisədə Həmid Kərzainişon müvəqqəti prezident səçinişone.