Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 11

Nelson Mandela.jpg

11 Iyun

1774 — Əlcəzairi yəhudion çe İspaniya ğoşunon hurrəciku vitən.

1868 — Çe Osmanlı Kızılay (Qızıl Aypara) cəmiyyəti, bənə beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyəton səyəği pesoxtışone.

1967 — İsrail iyən Ərəbə hamsuon arədə 6 ruj canq bıə, çəğon de İMT vasitə oroxniə bıə.

1988 — Bə Nelson Mandela 70-nə movardə ruji aid təşkil bıə mərasim stadion Uembliədə (London) dəvordınyə bıə.

2005 — G8 Maliyyə naziron bə 18 kişvəri ğarzon baxşie barədə roziəti ğolışon kəşəşone.