Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 10

Mussolini-ggbain.jpg

10 Iyun

1916 – Şəhər Məkkə Osmanlı dovlətiku usyani nəticədə bə ərəbon dast ovaştə.

1930 – Türkiyə iyən Yunanıstani arədə, bə Məxloğə Mubadilə Rozılıği ğol kəşə bıə.

1934 – İroni Şah Rza Pəhləvi de Türkiyə ziyarəti məqsədi Gürbulakədə bə Turkiyə sərhəd omə, əyo de təntənə ğəbul bıə.

1940 – Mussolini bənə Hitleri muttəfiqi bə II Dınyo Canqi dəşə.

1946 – İtaliyadə monarxiya ləğv kardə bıə, respublika elan kardə bıə.

1967 – Ərəb-İsrail canqiədə İsrail; Qəzzə zolaği, Qolani təpon, Şərqi* Quds, İordanə ru həşipemə hissə iyən Sinay Niməsərkuş işğalış kardəşe.

2000 – Çe Suriya prezident Hafız Əsad fot be. Bə əçəy vırə əçey zoə Bəşşər Əsad omə.