Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 9

Entente Balkanique.png

9 fevral

1920 — De Parisədə ğol kəşə bıə muqavilə, sərku Şpitsbergeni status muəyyən bıə.

1931 — 7-nə Umumazərbaycan Sovetlon Qırdəbəmion bə ko dəşə.

1934 — Türkiyə, Yunanıstan, Rumıniya iyən Yuqoslaviya arədə bə Balkani sazişi ğol kəşə bıə.

2004 — Mozilla Firefox 0.8 veb brauzer bo həvatero bekardə bıə.