Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 7

Pin of the Flag of CPSU.png

7 fevral

1550 — III Yuli çe Roma Papa seçınyə be.

1855 — Simodadə bə rus-yaponi muqavilə (Simoda traktat) ğol kəşə bıe – dı qılə kişvəri arədə "Daimi sulh, iyən səmimiyə dustiyəti" elan bıe.

1924 — SSRİ iyən İtaliya arədə diplomatik əlaqon soxtə bin.

1962 — AİŞ de Kuba ıştə həmmə iqtisadi əlaqonış bırnişe.

1990 — Sovet İbemoni Kommunist Partiya ıştə səlahiyyətonku imtino kardero hozo bıe barədə votışe.

1992 — Çe Avropa İbemoni bə miyon beşero zəmin bıə əsas sazişonədə qıləy – bə Maastrix sazişi ğol kəşə bıə.

1998 — Ce Yaponiya Naqano şəhərədə XVIII Zımə Olimpiya Hənəkon o karde bıən.