Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 6

Seal of Massachusetts.svg

6 fevral

1788 — Ştat Massaçusets çe AİŞ-i Konstitusiya təsdığ kardə şəşminə ştat bıe.

1820 — İminə 66 afroamerikavıjə muhaciron de Amerika mustəmləkə cəmiyyəti dastəqi ısətnə Liberiya əraziədə məskun bin.

1886 — Klemens Vinkler kimyə element germaniumış kəşf kardışe.

1900 — Rusiya alim Aleksandr Popov dıyoədə iminə kərə de radio bə "Yermak" biyəbırnə koçi kapitani xəto barədə siqnal vığandışe.

1942 — Dıminə Dınyo Canqi vaxti Yolə Britaniya bəTailandi canq elan kardışe.

1998 — Çe Vaşinqtoni Beynəlxəlqə Həvo Limani nom dəqiş be, bə Ronald Reyqani nomədə Beynəlxəlq Həvo Limanı.