Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 5

Flag of Mexico.svg

5 fevral

1810 — Çe Fransa imperator Napoleon senzuraş bərpa kardışe.

1869 — Avstraliyədə 62,5 kiloqram qoniyədə çe dınyo ən yolə telıə kulçə oşkor be.

1917Meksika bə 28 federativ onemoniku ibarət dəvləti peqordonə be.

1924 — Qrinviçi rəsədxana de BBC radio ro bə ıştə dəğığə vaxtə qərdəni bino kardışe.

1925 — Azərbaycani Xəlqi Komissaron Soveti Bukuədə çe Kitobi Palata təşkil karde barədə ğəror doşe.

1936 — Çe Çarli Çaplini oxonə besədoə film, "Muasir zəmon"i iminə numayiş dəvarde.