Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 4

Facebook.svg

4 fevral

1719 — I Pyotr Rusiyədə iminə kərə məxloği bə siyahı səy barədə fərmon doşe.

1945 — Stalin, Ruzvelt iyən de Çorçilli çamye Yalta konfrans bə ko dəşe.

1972 — İngiliston iyən 9 dəvlət çe Banqladeşi (Həşipemə Pakistan) mustəqilətişon zınəşone.

1998 — Əfqanıstani şimol-həşipemədə buməlarzə qıne, 5 həzosən ve inson tələf be..

2003 — Serbiya iyən çe Çernoqoriya respublikon konstitusiyon ğəbul bin.

2004 — Facebook sosial şəbəkə ofəyə be.

2005 — Yuliya Timoşenko çe Ukrayna sər nazir səçınyə be.