Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 3

Dias statue (cropped), Cape Town.jpg

3 fevral

1488 — Portuqaliyavıjə səyyah Bartolomeu Dias bə Afrika ən nisoə çıtkə bıə Umidə bukə rəsəy.

1815 — İsveçrədə dınyoəda iminə pəni zavodşon onoəşone.

1917 — Sərnışinə karabli jəy bəpeştə, AİŞ de Almaniya ıştə diplomatik munasibətonış bırnişe.

1966 — Soveti "Luna 9" kosmik aparat ovşumi səpe enışde.

1969 — Yasir Ərəfat çe Fələstini Ozodə Onemoni rəhbər səçınyə be.

1994 — Rusiya iyən çe Gurcustani aradə bə dustiyəti iyən həmkarəti sazişi ğol kəçə bıə.