Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 29

Hank Aaron

29 fevral

1940 — Finlandiyə bo Zımə Canqiro bə sulhə tasıbonış bino kardışe.

1952 — Sərku Heliqoland səribəton bənə Almaniyə ərazi ğeyd bıe.

1960 — Mərakeşi şimoli ərazionədə buməlarzə yolə ziyonon jəşe, 3 həzosən ve inson tələf be.

1972 — Hank Aaron bə 200.000 dollar ğıymətinə muqavilə ğol kəşe bəpeşdə, bənə Əsas Beyzbol Liqadə hənək kardə iminə beyzbolsti bə tarix dəşe.

1996 — Çe Faucett Flight 251-i bə ğəzo eqınye nəticədə 123 kəs tələf be.