Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 26

Boris Traykovski

26 fevral

1815 — Napoleon Bonapart çe Elbaku vitə.

1848 — Fransədə dıminə hukumət elan bıe.

1992 — Xocalıədə qenasid bino be.

2000 — İslandiyədə vulran Hekla olıvəy.

2004 — Respublika Makedoniyə Prezident Boris Traykovski çe Bosniyə iyən Herseqovinə nezi aviağəzoədə tələf bıe.