Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 24

Estoniyə boydağ

24 fevral

303 — Çe Roma imperator Diokletian xristianəti ğədəğə kardə fərmon doəşe.

1918 — Estoniyə ıştə mustəqiləti elan kardəşe.

1955 — İraq iyən Turkiyə arədə bə "Bağdadi pakt"i ğol kəşə bıə. Peşo bımi İron, Pakistan iyən Britaniyə umıj bin.

1991 — Bə İraqi bıə hurrəci tərkibə hissə - əməliyyat "Səhradə ğılınc" bəşə rəsəy.

MovardərujonEdit

1955 - Stiv Cobs, Amerikəvıjə ixtiraəkə iyən milyarder.