Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 22

Floridə qerb

22 fevral

1819 — İspanon Floridəşon bə 5 milyon dollar həvatışone bə ABŞ-i.

1848 — Parisədə bə "İyuli Monarxiyə" əksi tasıbon bino bin.

1882 — Serbiyə Kraləti bərpo bıe.

1974 — Pakistan lştə navkonə əyaləti, Banqladeşi mustəqiləti zınəşe.

1979 — Sent-Lusiya Yolə Britaniyəku mustəqiləti səşe.

1998 — Azərbaycani prezident Heydər Əliyev "İnson iyən şəhrivandon huquqon iyən ozodətion təmin bıe sahədə tədbiron barədə" bə fərmoni ğol kəşəşe.