Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 21

Malkolm İks

21 fevral

1440 — Çe Prussiyə Konfederasiyə forməyn bıə.

1848 — Londonədə Karl Marks iyən Fridrix Engelsi i vırədə nıvışdə əsər - "Kommunist Partiya Manifest" çapədə beşə.

1878 — Konnektikutədə iminə telefoni kitobçə hozo bıə.

1965 — Amerikədə huquqon mudafiəkə Malkolm İks, Nyu-Yorkədə sui-ğəsdi nəticədə kışdə bıə.

1995 — Estoniyədə zıvoni barədə ğanun ğəbul bıə.