Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 20

Metropoliteni muzey

20 fevral

1798 — Luis Aleksandr Berte çe Roma papa VI Piyış ce taxto eğandəşe.

1835 — Çe Çili şəhər Konsepson buməlarzə nəticədə volo bıə.

1872 — Nyu-Yorkədə Metropoliteni muzey obə.

1948 – Dıminə Dınyo Canqi bəpeşo İosif Stalini tərəfiku bə sosialist laqeri tojə daxil bıə Çexoslovakiyədə iminə antikommunistə tasıbon bino bıən.