Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 2

Buenos-Ayres

2 fevral

1535Buenos-Ayres şəhəri əsas noə bıə.

1589 — Moskva Patriarxiya ofəyə bıə.

1943 — II Dınyo Canqədə Stalinqradi canq bəşə rəsəy.

1970 — Munhendə iminə kərə siniri transplantasiya kardə bıə.

1971 — İdi Amin Dada Uqandadə de dəvlət peqordone roy bə hakimiyyət oməy.

1986 — Lixtenşteynədə zənənon iminə kərə səçınyonədə çameyəşone.

1989 — Çe soveti oxonə sərboz Əfqanıstanış tərk kardəşe.