Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 19

Napoleon Bonapart

19 fevral

1800 — Napoleon Bonapart iştəni çe Fransa iminə odəm elan kardəşe.

1861 — II Aleksandr Rusiyədə təhkiməti huquqon ləğv bıe barədə bə manifesti ğol kəşəşe.

1878 — Tomas Edison çe fonoqrafı patentış səşe.

1878 — Rusiyə iyən Turkiyə arədə esənə canq bəsə rəsə, tərəfon iminə sulhi sənədi - muqavilə San-Stefanoşon dəvastəşone.

1954 — De Nikita Xruşşovi təşəbbusi vilayət Krım çe Rusiyə tərkibo beşə, bə Ukrainə umıj kardə bıə.

1959 — Turkiyə iyən Yunanıstani araədə bə Kipri aid sazişi ğol kəşə bıə.