Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 15

Ossiloqraf

15 fevral

1804 — Serbiyədə inqilab bino be.

1897 — Ferdinand Braun çe Ossiloqrafi sxemi çap kardışe.

1922 — Haaqədə Beynəlxəlq Ğanunvonə Məhkəmə iminə sessiya obəy, dıminə dınyo canqi bəpeşo iminə kərə Beynəlxəlq Tribunal bə fəaliyyət dəşe.

1933 — Terrorist Cuzeppe Zinqara bə AİŞ-i nuə səçınyə bıə prezident Franklin Ruzvelti sui-qəsd kardışe.

1961 — Brüsseli nezi ıştənpəri ğəzo kardışe.

1974 — Nezə Həşipemədə canq bino be, cı canqi vaxti İsraili ğuvvon çe Suriya strateji Hollan təponış işğal kardışe.

1989 — SSRİ-i ləşkəron çe Əfqanıstaniku bekarde proses bəşə qınye.