Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 14

Arizona

14 fevral

1014 — VIII Benedikt ıştə tərəfiku bavariyavıjə Henri bənə Almaniya krali zınəyış elan kardışe.

1743 — Henri Pelham çe İngilistoni sər nazir bıe.

1912 — Arizona AİŞ-i 48-nə ştat bıe.

1918 — SSRİ-ədə bə Qriqorian təqvimi ovaşdin.

1919 — Polşa-Soveti canq bino bıe.

1929 — Çe Al Kaponenin rəqib bıə 7 qılə qanqster Çikaqoədə ğətl bin.