Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 13

Tomas Alva Edison

13 fevral

1524 — Səfəvi şah Məhəmməd Xudabəndə tacnoə mərasim dəvardə.

1668 — İspaniya Portuqaliyaş bənə mustəqilə dəvləti zınəşe.

1815 — Kembrici Cəmiyyət İbemoni əsas noə bıə.

1880 — Tomas Alva Edison Edisoni effektış muşahidə kardəşe.

1960 — Fransa ıştə iminə atom bombə dəvinə kardışe.