Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 11

Fridrix Ebert

11 fevral

1794 — Çe AİŞ-i senatı iminə sessiya dəvordonyə bıə.

1873 — Kral I Amadeo İspaniyaku imtina kardəşe.

1919 — Fridrix Ebert çe Almaniya prezident səçınyə bıə.

1987 — Filippini Konstitusiya ğəbul bıə.