Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 10

Delhi Montage.jpg

10 fevral

1258 — De Hulaku xanı sərdorəti monqolon Bağdadışon qətəşone - Abbasion xilafət suqut kardışe.

1763 — De Parisdə ğol kəşə sazişi, Haftsorə canq orəxə, iyən Fransa ıştə Şimoli Amerikadəkı mustəmləkon yolə hissə bə Yolə Britaniya doəşe.

1828 — Çe İroni iyən Rusiya İmperiyon arədə bəTurkmənçay muqavilə ğol kəşə bıə.

1931Dehli çe Hindistani paytaxt elan bıə.

1996 — IBM-i "Deep Blue" kompyuter iminə kərə Harri Kasparovış məğlub kardəçe.