Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 8

8 aprel

  • 1168 — Azərbaycani filosof Əbunəcib Sührəvərdi şəhər Bağdadədə fot be.
  • 1513 — Səyyah Xuan Pons de Leon Floridaş çe İspaniya mılk elan kardışe.
  • 1548 — Peru çe İspaniya ərazi elan be.
  • 1866 — İtaliya iyən Prussiya bə Avstriya İmperiya ziddi müttəfiq bin.
  • 1899 — Marta Pleys elektrik stulədə edam bə iminə jen be.
  • 1971 — Londoni nezi Umumdınyo Qaraçı* Konqres obəy, ın konqresədə qaraçıon* boydəğ iyən himn ğəbul be.
  • 1992 — Ermənistan Silahlı* Ğüvvon Ağdaban soyqırımı* kardışoke.
  • 1993 — Makedoniya bə BMT* ğəbul be.