Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 6

6 aprel

  • 1199 — De Fransa canqə vaxtədə İngiltərə kral I Riçard kıştə bə.<
  • 1897 — Zənzibarədə quldarə soxtemon ləğv bə.
  • 1909 — Rusiya iyən Türkiyə arədə de Bolqarıstani müstəqiləti anqil müqavilə* bastə bə.
  • 1946 — Çe həşipemə Prussiya i hissə bənə Kalininqrad vilayəti bə SSRİ umıj bə.
  • 1998 — Çe Rusiya Riqadə bə səfirətiədə bombə tıpniyə bə.
  • 2009 — İtaliya Akvila şəhəri miyoniku 5 kilometr bə kəno zəlzələ bə, nəticədə 307 kəs fot bə.