Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 5

5 aprel

  • 456 — Mığəddəs Patrik bə İrlandiya bənə missioner yepiskopi oqardə.
  • 1804 — Ğeyd bıə iminə meteorit bə Şotlandiya eqınyə.
  • 1862 — Amerika Vətəndaşə* canq: Yorktauni canq bino bə.
  • 1879 — Çili bə Boliviya iyən Peru canq elan kardışe, dımiyən Sakit Okeani canq bino be.
  • 1992 — Bosniya-Herseqovina ıştə müstəqiləti elan kardəşe.
  • 1998 — Yaponiyədə Sikoku viən Hönsü sərkuon bə i yəndı dəvastə ən dorozə ehaştə pard — Akaşi Kaikyo pardi okardemon bə.