Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 4

4 aprel

  • 1500 — Portuqaliyavıjə səyyah Pedro Kabral nızıneku Braziliyaş bənə i qılə sərku ofəyə kardəşe.
  • 1790 — Fransa iyən Əlcəzairi bə 100 sorinə sülhi* müqavilə ğol kəşedən.
  • 1814 — Napoleon iminə kərə taxtıku das kəşəşe.
  • 1930 — Panama Kommunistə Partiya soxtə bə.
  • 1949 — NATO soxtə bə.
  • 1960 — Seneqaldə müstəqiləti ruji ğeyd karde bino bedə.
  • 1992 — Azərbaycani Respublika de Rusiya diplomatə əlaqon bastışe.